Kurs

bk1

Brekurs – 5 dagar

Brekurs passar for dei som ynskjer å tileigne seg alle nødvendige føresetnader for å kunne ferdast trygt i taulag utan førar på snødekte brear og i brefall. Vekeskurs på 5 dagar eller Minikurs  på 3 dagar. 

img_0419

Mini-Fjellklatrekurs – 3 dagar

Mini-Fjellklatrekursene i Jostedalen og i Hurrungane gir ein innføring i klatring for dei som ynskjer å opparbeide seg kunnskapar i klatre- og sikringsteknikkar til fjells og i klatrefelt.

img_0419

Alpinkurs (bre og klatrefjell) – 6 dagar

Dette kurset passar for dei som ynskjer å ferdast i bratt og alpint terreng. På is er det eit videregående kurs med leiing opp bratte isveggar og ein dagstur opp heile Nigardsbreen. Kurset til fjells er eit grunnkurs i fjellklatring med tur til Søre Dyrhaugstind (2072) og retur til Turtagrø langs Dyrhaugsryggen.

img_0419

NF-kurs (bre)

Me arrangerer dei kvalifiserande NF-kursa: Metodekurs bre (I), Vegleiarkurs bre (II) og Rednings-/metodeseminar bre. 

Før turen/kurset startar, må alle deltakarane skrive under på eit eigen-erklæringsskjema. 
Om du er under 18 år må du ha føresette si underskrift på dette skjemaet. Klikk her for Eigenerklæringsskjema

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Follow us on Facebook Social Network Facebook icon