Nigardsbreen - Video - Info

Nigardsbreen er truleg den lettast tilgjengelige breen i Noreg. Frå Breheimsenteret er det en kjøretur på 4 km på en bomveg.

GPS-koordinater for Nigardsbreen parkingsplass
N 61°40'18.971" / E 7°14'07.240" or N 61°40.316' / E 7°14.120'

Fakta om Nigardsbreen

Breen pulserer. Nigardsbreen veks og minkar etter kor mykje snø som fell om vinteren og kor mykje som smeltar om sommaren. Massane veltar over bratte berg og skurer mot fjellsidene.

nugardsbreen-ic-dahl-webDet formast eit spanande landskap av bresprekkar, tunnelar, vasshol, dalar og isfjell som ein kan klatra i om ein vil. Alt under båtturen over Nigardsbrevatnet 285 moh. kan du få kjensla av å dra på ekspedisjon, der du ser inn mot ein lokkande isørken.
I dag minkar breen, men når du kjem på nært hald er det like fullt stort og mektig.

 Kvifor ikkje prøva sjølv å oppleve den flotte brenaturen?

 

Kjøp billettar!

 

Er du interessert i meir informasjon og fleire fakta om Nigardsbreen? Marthe Gjerde, som for tida arbeider med doktorgraden i kvartærgeologi, har forfatta ei avhandling om Nigardsbreen (berre på engelsk). 

Glacier facts and information about Nigardsbreen

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Follow us on Facebook Social Network Facebook icon