Blåis-Familietur - Ny aldersgrense frå 22.07

Ruta på Blåis Familieturen på Nigardsbreen er for tida bratt i starten/innsteget på isen og nokre av trinna er høge å stige opp/ned.
Difor må me dessverre heve aldersgrensa på Famileituren til 8 år!