FV55 Skjolden-Gaupne

NB! Veien FV55 kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Man-tors fra 08:00-18:00. Dato: 06.08.18 til 20.12.18. Trafikk slippes gjennom ca hver hele klokketime.