Bre og klatreturar med privat førar
INFO

Private turar og kurs


Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei 'vanlege opne' turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Mange av tilboda på Nigardsbreen er også eigna for familiar med born fra 8 år. Informasjon og prisar for private turar på Nigardsbreen er tilgjengelig under kvar tur. Ver venleg og bruk menyen "Nigardsbreen" på heimesida vår.

Kva kan me tilby? 

{modal url="index.php?option=com_content&view=article&catid=1&id=411:kurs&catid=86:kurs-alle&lang=nb-NO"}KURS{/modal} på ein eller fleire dagar
- Isklatring og rappellering
- Klatrekurs over 3 eller 6 dagar
- Fjellklatring m/fleire taulengder (f. eks. i Hurrungane)
- Jostedalsbreen (Josten) på kryss og tvers

Fleire turforslag

 

Kontaktskjema  eller  tlf. (+47) 576 83 111