Brebussen fra Sogndal til Nigardsbreen

Brebussen køyrer daglege avgangar mellom Sogndal og Nigardsbreen  25.06- 02.09. 2018

 

Frå Sogndal 08:35                                             
Til Gaupne 09:12 (Bussbyte Gaupne)  
Frå Gaupne 09:15   
Til Breheimsenteret 09:57 Frå Breheimsenteret 09:57 /11:25 
Til Nigardsbreen 10:05 / 11:35 

Retur: 

Frå Nigardsbreen 16:55  
Til Breheimsenteret 17:00   
Frå Breheimsenteret 17:00  
Til Gaupne 17:40 (Bussbyte Gaupne)  
Frå Gaupne 17:45   
Til Sogndal 18:35